زير سيستم طراحي گزارش تحت ويندوز

اين زيرسيستم به صورت يک نرم افزار تحت ويندوز مبتني بر تکنولوژي .NET توسعه يافته و به عنوان اصلي ترين ابزار طراحي و توليد گزارشات در اختيآر کاربران قرار مي گيرد. کاربران اين زيرسيستم در يک محيط يکپارجه و انعطاف پذير کليه مراحل طراحي گزارش از جمله برقراري ارتباط با منابع اطلاعاتي گوناگون، ساخت پرس و جوهاي استخراج داده ها و تعريف فيلدهاي جديد و پارامترها، برقراري ارتباطات جديد ميان منابع موجود، طراحي چيدمان صفحات با استفاده از مولفه هاي بخشبندي صفحات و انواع گوناگون کنترل هاي طراحي واسط کاربر، طراحي انواع گوناگون نمودار ها و جداول دوبعدي، طراحي انواع Sub Report ها و گزارش هاي Master-Detail، اعمال انواع گروه بندي هاي تک سطحي و چند سطحي و مرتب سازي ها روي داده ها، طراحي انواع فرم ها از جمله فرم هاي ورود اطلاعات و ... را به سهولت و بدور از پيچيدگي هاي ساير ابزار هاي مشابه انجام مي دهند.

سيستم طراحي گزارش
سیستم یکپارچه ساز

سیستم یکپارچه ساز

  • پياده سازي شده با استفاده از تکنولوژي .Net و به صورت کاملا ماژولار و Object-Oriented 
  • پياده سازي شده با زبان C# 
  • قابل اجرا برروي کليه نسخه هاي سيستم عامل ويندوز شامل Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008 و ... 
  • اتصال به کليه منابع داده اي از طريق واسط هاي ODBC و OLEDB وSQL Connection و XML Data 
  • يکپارچگي کامل با نرم افزار پورتال دورتال
6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0